atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre Študentov Linky Pracovníci O...

PRE ŠTUDENTOV

Skupiny, projekty, témy...
Diplomové témy
Čo je jadrová fyzika?
Prednášky
Info o PhD obhajobách (sk)
ESF projekty na FMFI (sk)
Propagačné materiály

Tabuľka izotopov

Základné sily

Leptóny a kvarky

Leptóny a kvarky

Delenie jadier

Tabuľka prvkov

Nukleóny

Štruktúra atómu

Výskum planét

Iónová terapia

Prehľad základných dozimetrických veličín

(Vypracoval Doc. Martin Chudý)
Verzia DOC Verzia PDF
Hmotnosti častíc
Verzia DOC Verzia PDF
Fyzikálne konšt.
Verzia DOC Verzia PDF
Predpony fyz.veličín
Verzia DOC Verzia PDF
Transurány a superťažké prvky
Verzia DOC Verzia PDF

Send comments about this WWW page to antalicatfmph.uniba.sk Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Last update: 11.11.2008