atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre Študentov Linky Pracovníci O...

ÚSPECHY VO VÝUKE

Od založenia v roku 1961 ukončilo štúdium 220 študentov pre-graduálneho štúdia a 32 študentov postgraduálneho štúdia. Postgraduálny kurz Jadrovej energetiky a prírodného prostredia ukončilo 40 študentov. V súčastnosti študuje jadrovú fyziku v rámci sekcie jadrovej fyziky každoročne približne 10 študentov pregraduálneho štúdia a 15 študentov postgraduálneho štúdia.
Študenti sa možu špecializovať na:


 • jadrovú a subjadrovú fyziku
 • fyziku životného prostredia
 • počítačová fyzika

VÝSLEDKY VO VEDE

Počas existencie katedry a sekcie jadrovej fyziky bolo dosiahnutých viacero dôležitých výsledkov.

 • Objav troch nových chemických prvkov (Z=110,111,112) a veľké množstvo nových izotopov
 • Objav koexistencie stavov so spinom 0+ s rôznou deformáciou pre 186Pb
 • Štúdium formovania horúcej hmoty v ťažkoiónových zrážkach
 • Hľadanie magnetického monopólu a stanovenie limitu účinného prierezu pre jeho sledovanie
 • Vyvinutie kódu na simuláciu produkcie gamma žiarenia kozmogénnych jadier a jeho využitie v medzinárodných vesmírnych projektoch
 • Vývoj metódy pre absolútnu kalibráciu spektrometrického kanálu s využitím fotonásobičov
 • Nové detekčné technológie ore vysoko-energetické experimenty aplikované na experimente DELPHI
 • Vypracovanie nových metód (QRPA with p-n pairing and Two Vacua RPA) na štúdium dvojitého beta rozpadu a DCX reakcií
 • Hľadanie ťažkého neutrína v jadrovom rozpade 55Fe
 • Štúdium zriedkavých rozpadov (muon->eee, pion->eee) s využitím ARES spektrometru v Dubne
 • Meranie účinných prierezov reakcií 36,38,40Ar(n,alpha) a uhlového rozdelenia ich produktov
 • Monitorovanie rádioaktivity životného prostredia v Bratislave a na Slovensku po havárii Černobyle
 • Určenie prídavku k celkovej objemovek aktivite 14C pochádzajúceho z jadrových elektrární
 • Datovanie podzemných vôd v rámci programu geotermálneho výskumu Slovenska
 • Variácie 222Rn v atmosfére a preverenie Garzon modelu
 • Mikrodozimetria a molekulárna diagnostika - simulácia poškodenia DNA


KomentĂĄre k tejto WWW strĂĄnke odoĹĄlite na antalicatfmph.uniba.sk. HlavnĂĄ strĂĄnka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
PoslednĂĄ aktualizĂĄcia: 21.4.2009