atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre ©tudentov Linky Pracovníci O...

Uľitočné linky

Jadrová fyzika I.
Jadrová fyzika II.
Vydavateµstvá
Physics Preprint servers
Osobné stránky
Pracovné skupiny a projekty
Prednáąky
Miestne zdroje

©túdium jadrovej fyzikyGSI Darmstadt

CERN

Flerov Laboratory of Nuclear Reactions (FLNR) at JINR, Dubna

Department of Physics, University of Jyväskylä

Department of nuclear physics FMFI UK

Ligne d'Ions Super Epluchés (LISE) at GANIL, Caen

Berkeley Gas-filled Separator (BGS) at LBNL, Berkeley

The Gas Filled Recoil Separator (GARIS) at RIKEN, Tokyo

Brookhaven National Laboratory

Instituut voor Kern- en Stralingsfysica (IKS)

Caltech

Physiscs and AStronomy Department, MSU

TRIUMF Canada's National Laboratory for Particle and Nuclear Physics

Teória jadrovej fyziky


LOS ALAMOS National Laboratory Theoretical Sciences

GSI, Theory Department

Insitute of Theoretical Physics University of Warsaw

Universität Frankfurt Institut für Theoretische Physik


LBNL Nuclear Theory Program

Iné linky


Slovak Academy of Sciences

APVT

VEGA

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk. Hlavná stránka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Posledná aktualizácia: 21.4.2009