atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre ©tudentov Linky Pracovníci O...

Uľitočné linky

Jadrová fyzika I.
Jadrová fyzika II.
Vydavateµstvá
Physics Preprint servers
Osobné stránky
Pracovné skupiny a projekty
Prednáąky
Miestne zdroje

Uľitočné linky


Periodic Table linked to ToRI data

The Isotope Explorer - IP, LBNL - Lund collaboration

Webelements

Nuclear Data Portal

Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR / CSISRS)

SRIM

Particle Data group

Hyperphysics

MatWeb - Material Property Data

APS Journals
Elsevier / North-Holland
Institute of Physics (IOP)

Eric Wisstein's world of Physics

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk. Hlavná stránka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Posledná aktualizácia: 21.4.2009