atom Sekcia jadrovej fyziky atom

Projekty Pre ©tudentov Linky Pracovníci O...

ABOUT

Kontakty
40-te výročie jadrovej fyziky
50-te v}rohie jadrovej fyziky
Absolventi Jadrovej fyziky
Projekty

KONTAKTY


Funkcia Miestnos» # Telefón # E-mail
Vedúci katedry:
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. F1 375 526 holy@fmph.uniba.sk
Zástupcovia vedúceho katedry:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
doc. RNDr. Ján Urban, CSc.
F1 374
F1 345
456
682
masarik@fmph.uniba.sk
urban@fmph.uniba.sk
Tajomníci:
doc. RNDr. Ivan Haverlík, PhD.
doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD.
F1 252
F1 302
406
458
haverlik@fmph.uniba.sk
sykora@fmph.uniba.sk
Sekretariát:
Eleonóra Laginová F1 376 525 laginova@fmph.uniba.sk


Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk. Hlavná stránka: http://www.dnp.fmph.uniba.sk/index2.php
Posledná aktualizácia: 21.4.2009