EU ESF
SR

Centrum pokročilých štúdií z fyziky - CEPOŠ
Skvalitnenie vedeckej práce doktorandov a postdokov na FMFI UK
Modernizácia vzdelávania a skvalitnenie vedeckej práce fyzikov na FMFI UK
UK
Fondy ESF na FMFI UK vhodné pre študentov a mladých
vedeckých pracovníkov v oblasti jadrovej fyziky.

Centrum pokročilých štúdií z fyziky - CEPOŠ (koordinátor projektu: Prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc..)

Skvalitnenie vedeckej práce doktorandov a postdokov na FMFI UK (koordinátor projektu: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.)

Modernizácia vzdelávania a skvalitnenie vedeckej práce fyzikov (koordinátor projektu: doc. RNDr. Karol Holý, CSc.)

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk.
Posledná aktualizácia: 9.9.2006