EU ESF
Skvalitnenie vedeckej práce doktorandov a postdokov na FMFI UK
SR

Projekt
Výzva
Výsledky
Rada projektu
Financie
Žiadatelia
Zápisnice
Kontakt
UK

Hlavným cieľom projektu je:

Podporiť doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (postdokov) pracujúcich na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského za účelom podstatného zvýšenia kvality ich práce. Podpora sa bude skladať zo zabezpečenia modernej literatúry, umožnenia zahraničných študijných ciest, umožnenia účasti na vedeckých konferenciách a z motivujúcich odmien vychádzajúcich z kvality ich práce.

Súvislosť s globálnym cieľom programového dokumentu:
Projekt priamo súvisí s globálnym cieľom Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 3: "Zvyšovanie konkurencieschopnosti bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov".

Priorita 2: Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov.

Opatrenie 2.2 Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.

Operačné ciele:

Cieľové skupiny:

Oprávnené aktivity:

Viac informácií:
Podrobný popis projektu:Verzia MS WORD  Verzia PDF 
Stručný popis projektu:Verzia MS WORD  Verzia PDF 

Komentáre k tejto WWW stránke odošlite na antalicatfmph.uniba.sk.
Posledná aktualizácia: 12.4.2006