O projekte

Ciele a aktivity projektu

Operačný program V a V

Kontakt

Galéria fotografií

Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

Výberové konania