O projekte

Ciele a aktivity projektu

Galéria fotografií

Operačný program V a V

Univerzita Komenského v Bratislave – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

v zastúpení jej dekanom doc. RNDr. Jánom Boďom, CSc. vypisuje interné výberové konanie na pozície

Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

Kontakt