O projekte

Ciele a aktivity projektu

Galéria fotografií

Operačný program V a V

Kontakt

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Mlynská dolina

842 48  Bratislava 4

 

www.fmph.uniba.sk  

Kontaktná osoba pre projekt

 

PaedDr. Martina Sandanusová

 

Telefón: 02/ 602 95 242

E-mail: sandanusova@fmph.uniba.sk

Zodpovedný riešiteľ

 

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

 

Telefón: 02/ 602 95 456

E-mail: masarik@fmph.uniba.sk

Vývoj nukleárnych technológií na hodnotenie environmentálnych impaktov energetických zdrojov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“.

 

Výberové konania