navodnik vstupne menu
Stránka predstavuje odrazový môstik k:
HW a SW pre PC HW a SW pre PC
Základy programového a technického vybavenia - poznámky k prednáške.
Styk PC s prostredim Styk PC s prostredim
Styk počítača s elektronickým zariadením - poznámky k prednáške.
Praktikum JE Praktikum z jadrovej elektroniky
Praktikum z jadrovej elektroniky - návody a poznámky k praktiku.
JE prednaška Jadrová elektronika
Jadrová elektronika - poznámky k prednáške.
Logické a číslicové obvody Logické a číslicové obvody
Základy číslicovej a impulznej elektroniky - poznámky k praktiku.
Zakladne praktikum 4 Základné praktikum 4
Praktikum z atómovej a jadrovej fyziky - návody k praktiku.
ZÁKLADY DOZIMETRIE ŽIARENIA ZÁKLADY DOZIMETRIE ŽIARENIA
Prednáška Doc. RNDr. Martina Chudého, CSc.
If you have comments or suggestions, email me at Kollar@fmph.uniba.sk
Posledná modifikácia 10. 9. 2008