Male tajomstva VMSu.
--------------------


SET - nastavovanie

SET BROADCAST=(CLASS) - nastavuje prijimanie alebo odmietanie sprav rozneho
			druhu
	CLASS - ALL - vsetky povolene
		NONE - vsetky zakazane
		PHONE/NOPHONE - povoli/zakaze spravy programu PHONE
		MAIL/NOMAIL - povoli/zakaze oznamy o mailoch

SET DEFAULT - nastavenie aktualneho adresara
SET HOST - pripojenie sa na iny pocitac /ekvivalent TELNET-u/
SET PASSWORD - zmena hesla
SET DISPLAY - presmeruje zobrazovanie DECwindows-ovskych aplikacii na iny
	pocitac
	
	SET DISPLAY/CREATE/TRANSPORT=TCPIP/NODE=adresa
	adresa=ip cislo, alebo internetovska adresa, kam chceme presmerovat  
------------------------------------------------------------------------

SHOW - zobrazovanie roznych nastaveni, prepinac /PAGE sposobi vystup po
	strankach

SHOW BROADCAST - zobrazi nastavenie prijimania sprav
SHOW CLUSTER - informacia o VMS clustri
SHOW CPU - info o procesore/och/ pocitaca
SHOW DEFAULT - vypise aktualny adresar		
SHOW DEVICES - vypise zoznam zariadeni, disky, paskove mechaniky, atd. atd.
		/umoznuje napr. zisit mena diskov/

SHOW DISPLAY - nastavenie graf. vystupu /nastavene cez SET DISPLAY/
SHOW ENTRY - prehlad o ulohach beziacich na pozadi a v tlacovych frontach
SHOW LOGICAL - tabulka logickych mien - /priraduju sa prikazom ASSIGN/ 
		zoznam je dlhy-predlhy, pouzit /PAGE
SHOW MEMORY - prehlad o stave pamate, tiez swap-u
SHOW NETWORK - info o beziacich sietovych protokoloch /zvacsa DECNET a TCPIP/
SHOW PROCESS - informacie o Vasom procese a jeho podprocesoch /mozete zistit
	cislo procesu (PID) nutne na jeho STOPnutie/
	/PRIVILEGES - prava procesu
	/MEMORY - spotrebovana pamat
SHOW PROTECTION - zobrazi momentalne nastavenie prav pre novovytvarane
	subory
SHOW QUEUE - info o stave roznych front /tlacove, batch/
SHOW QUOTA - sprava o vyuziti limitu diskoveho priestoru /v blokoch-po 512B/
SHOW SYSTEM - prehlad o beziacich procesoch
SHOW SYMBOL sym - sym je symbol ktory chceme uvidiet, * ukaze vsetky 
SHOW STATUS - prehladne info o prave beziacom procese
SHOW TERMINAL - nastavenia teminalu
SHOW TIME - datum a cas
SHOW USERS - prehlad nalogovanych uzivateloch
 
----------------------------------------------------------------------------
= - vytvorenie symbolu /lokalne/
== - vytvorenie symbolu /globalne/ 
	pwd == "show default" - vytvori UNIXovsky tvariaci sa prikaz
----------------------------------------------------------------------------

@ - spusta skriptove programy /v DCL - prikazovy
jazyk VMSu/, obdoba DOSovskych *.bat suborov
@pwd.com spuosobi presne to iste ako predch. priklad, ak subor pwd.com
obsahuje riadok $ show default

specificke postavenie ma subor login.com umiestneny v korenovom adresari,
vykona sa vzdy po nalogovani /podobne ako autoexec.bat v DOSe/
----------------------------------------------------------------------------

ASSIGN - priradenie logickeho mena /viditelneho cez SHOW LOG/
	ASSIGN VSTUP.DAT FOR070 umozni vidiet FORTRANu dany subor pod cislom
	70 /zrusenie - DEASSIGN/

LOGOUT - ukoncenie session

MONITOR - prehlad o systeme meniaci sa v realnom case
	MONIT PROC /TOPCPU - prehlad o najCPUzravejsich procesoch
	MONIT SYSTEM
	MONIT DECNET

NOTES - nastartuje prehliadac VMS konferencii /obsahuje aj dalsi help/

SPAWN - vytvori podproces sucasneho procesu

SUBMIT - zaradi davkovu ulohu do fronty (odporucam /NOPRINT /NOTIFY)
     DELETE /ENTRY=entrynumber ju zrusi  


STOP - ukonci proces (ucitocny prepinac: /ID=PID PID je cislo procesu - 
	zisti sa cez SH SYSTEM, SH PROC)

TYPE - vypise obsah suboru, /PAGE vypis po strankach