Department of Nuclear Physics

40th anniversary of Department of Nuclear physics: 1961-2001


Sylaby predmetu Programovanie - zimný semester


Architektúra počítača (PC):

konfigurácia, základné dosky, mikroprocesory v PC, zbernice, taktovacia frekvencia, I/O systemy (Serial, Parallel a spec.), Monitory a grafické karty, externé pamäťové média.


Operačný systém UNIX (stručne).

Prihlásenie sa na počítač s OS Linux. Čo je to linux. Nastavenie a zmena hesla. Základné príkazy pre prácu so systémom, príkazy man (man man základný príkaz UNIXU), info. Čo je to shell, tcsh, bash, zsh. Základná práca so súbormi, vytváranie a mazanie adresárov, výpis obsahu adresára, vytváranie a mazanie súborov (rm /* -rf), spúšťanie programov. Práva súborov a ich zmena, špeciálne súbory (symbolické linky, zariadenia, rúry, ...). Čo je to filesystem, adresárová štruktúra. Midnight commander. Práca s editormi joe a mcedit. Program elm (mutt) ako interface k sendmail. Vzdialený prístup, programy telnet, ssh, ftp.

Dávkové súbory. Interaktívne a neinteraktívne vykonávanie dávkových suborov. Definovanie si vlastného prostredia. Definovanie vlastných symbolov. Logické mená a definícia vlastných logických mien.

Získavanie informácií o stave systému. Čo je to proces. Príkaz ps, top, jobs. Presmerovanie vstupu a výstupu, reťazenie procesov (cat /etc/passwd | grep Ivana | sort > /dev/null). Jednoduché programy (filtry) - robustnosť UNIXU (cat, more, less, tail, head, grep, sort, ...). Spúšťanie procesov na pozadí.


Operačný systém VMS.

Prihlásenie sa na VAX/VMS (t.č. PASCAL). Nastavenie a zmena hesla. Základné príkazy pre prácu so systémom, vytváranie a mazanie adresárov, výpis obsahu adresára, vytváranie tlačenie a mazanie súborov, spúšťanie programov. Prikaz HELP. Systém ochrany súborov a adresárov. Práca s editorom EDT a EVE.

Komunikácia s ostatnými uživateľmi, príkazy mail, phone. Program Posta ako interface k VMS mail. Elektronické konferencie a VMS Notes.

Získavanie informácií o stave systému: Príkazy show a monitor. Kvóty a systém privilégií pod VMS.

Dostupné uzly vo VC MFF (Centrálny VAX cluster - PASCAL + RAFAEL + TURING).


Windows

Čo sú to MS Windows. Základné pojmy: taskbar, desktop, ikony. Základná práca so súbormi pomocou programu explorer. Windows commander. Aplikacie: MS Office (word, excell, power point). Načo je dobrý clipboard. Príkaz telnet, ftp a putty. Inštalovanie programov.


X Window

Spustenie X Window, čo je to windows manager. Príklady aplikácií xlogo, xeyes, xclock, xterm. Štandartné parametre -bg, -fg, -geom, -fn (xlogo -bg green -fg yellow -geom 40x40-1+1). Kopírovanie textu myšou medzi jednotlivými aplikáciami. Presmerovanie grafického výstupu príkaz xhost a premenná DISPLAY (tunelovanie X-protokolu cez ssh).


Grafické programy

Gnuplot - zobrazenie grafov funkcií, popis osí, výber spôsobu zobrazenia (typ čiary, bodov), 3D graf, zobrazenie dátového súboru, fitovanie dát.


Programovacie jazyky implementované na PC (Assembler, C, Pascal, Fortran, Basic, Python) - informatívne.


Internet

Počítačové siete - informatívne (topológia, adresovanie, protokoly). Dostupnosť uzla, programy ping, traceroute. Komunikácia cez internet (interaktívna práca na vzdialenom uzle, prenos súborov a získavanie informácii). Elektronická pošta, presmerovanie elekronickej pošty (na počítačoch s OS Linux a VMS). Čo je to WWW. Programy telnet, ssh, ftp, scp, finger, talk, xtell, lynx, links, news (tin), netscape, internet explorer; ich význam a použitie. Mailing-listy. Čo znamená FAQ.

Stručný popis jazyka HTML. Vkladanie obrázkov a hypertextových odkazov do dokumentu. Vytvorenie si vlastnej stránky a jej umiestnenie na počítač turing a pauli.


Send comments about this WWW page to webmaster. Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk
Last update: 2002-01-15 11:37:48