Department of Nuclear Physics

Udelenie pamätnej medaily UK

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave udelil pamätnú medailu UK Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK pri príležitosti 50. výročia jej vzniku.
medaila_1 medaila_2
medaila_3 medaila_4


Send comments about this WWW page to webmaster. Main page: http://www.dnp.fmph.uniba.sk
Last update: 2012-01-09 11:29:05